Personal didactic auxiliar

CONTABILITATE (1/2 normă)  
  ec.  Onu  Elena    –   studii: Academia  de  Studii  Economice  București

 SECRETARIAT (1/2 normă)
  ec.  Onu  Elena     –   studii: Academia de  Studii Economice  București
 

 

 INFORMATIZARE (1/2 normă) 

prof. Crețu Luminița: – studii:  Facultatea de Constructii Imb.Funciare Bucuresti
Postuniversitara Informatica-Facultatea de Inginerie Bacău