Bine ati venit pe site-ul Centrului Judetean de Excelenta Neamt

 
 
Piatra Neamt
 
 

  Inspectoratul Școlar Judeţean Neamţ   

  Colegiul Naţional Petru Rareş  

  Colegiul Naţional Calistrat Hogaş

  Colegiul Național de Informatică

  Colegiul Tehnic Gheorghe Cartianu

  Școala Gimnazială Nr. 2

 

 

 

Târgu Neamţ

            

           Liceul Vasile Conta                             

       Colegiul Naţional Ştefan cel Mare

Colegiul Tehnic Ion Creangă  

 

 

 

 

Roman

              Liceul Tehnologic Vasile Sav                  

Colegiul Naţional Roman Voda 

   

   Centrul Județean de Excelență Neamț a început să funcționeze în clădirea Colegiului Național Petru Rareș din Piatra Neamț la data de 7 mai 2015 prin O.M. nr. 4634 din 25.09.2014. Finanțarea centrului este asigurată de primăriile Piatra Neamț, Roman și Tîrgu Neamț din resurse proprii iar activitățile de pregătire a elevilor capabili de performanțe înalte sunt găzduite de mai multe unități de învățământ din județ, după cum urmează:

–       la Piatra Neamț: Colegiul Național Petru Rareș, Colegiul Național Calistrat Hogaș, Colegiul Național de Informatică și Școala Gimnazială Nr. 2

–       la Roman: Colegiul Național Roman Vodă și  Liceul Tehnologic Vasile Sav

–       la Tîrgu Neamț: Colegiul Național Ștefan cel Mare, Liceul Vasile Conta și Colegiul Tehnic Ion Creangă

             În anul școlar 2015-2016, primul an de activitate, s-au înscris 1113 elevi și au fost admiși 989 de elevi organizați în 48 de grupe la disciplinele: limba română, matematică, fizică, chimie, istorie, geografie, discipline socio-umane, religie, informatică, TIC, electronică și educație tehnologică. Pentru susținerea cursurilor au fost selectați 109 profesori pentru care au fost încheiate contracte de muncă în regim de plată cu ora.

                      Primul director al Centrului Județean de Excelență Neamț a fost d-na prof. Carmen Elena Corlățeanu.

                      Începând cu anul 2016-2017 Fundația eMAG pentru Educație finanțează cheltuielile de personal pentru grupele de matematică, fizică și informatică în cadrul programului HAI LA OLIMPIADĂ!  În acest an școlar au funcționat 69 de grupe la disciplinele: : limba română, limba engleză, limba franceză, matematică, fizică, chimie, istorie, discipline socio-umane, informatică, TIC și  electronică. Dintre acestea 46 de grupe au funcționat la Piatra Neamț, 13 grupe la Roman și 10 grupe la Tîrgu Neamț. 10 grupe de matematică, 8 grupe de fizică și 8 grupe de informatică din Piatra Neamț au fost cuprinse în programul HAI LA OLIMPIADĂ!  Cei 1366 de elevi înscriși au fost îndrumați de un colectiv de 143 de profesori. În urma evaluării finale 712 elevi au fost declarați promovați și au primit diplome de absolvire.

                  Începând cu data de 09.01.2017 directorul Centrului Județean de Excelență Neamț este d-na prof. Liliana Georgescu.

Începând cu data de 01.09.2020 directorul Centrului Județean de Excelență Neamț este d-na prof. Aloma Veiss.

    Misiune

Asigurarea performanței școlare și succesului social prin:

– dezvoltarea capacităților individuale, a inteligențelor multiple, a creativității;

– selecția, pregătirea și stimularea elevilor capabili de performanță;

– programe educaționale de instruire diferențiată;

– oferirea unor condiții de învățare la standarde înalte.

    Viziune

Centrul Județean de Excelență Neamț își propune să devină un centru educațional capabil să:

– asigure suport informațional și formativ specific pentru elevii capabili să obțină performanțe remarcabile; 

– dezvolte spiritul de competitivitate și aspirațiile înalte în dezvoltarea profesională și personală.

    Valori

– manifestăm interes pentru creativitate și inovație;

– stimulăm elevii să trăiască experienţa emoţiilor competiţiei și a victoriei;

– apreciem perseverența și aspiraţia spre performanţă chiar și în cazul unui eventual eșec;

– încurajăm dezvoltarea aptitudinilor fiecărui elev fără stimulente materiale și amenințări de niciun fel.